شرایط گارانتی
 این شرایط و مقررات و آخرین نسخه تغییرات آن، مورد توافق مدير لابراتوار حافظ و استفاده کنندگان از محصولات مشمول گارانتی (بیمار-مشتری) می‌باشد.

 گارانتی محصول به معنی تعمیر یا تعویض قسمت‌های معیوب بوده و ادعای خسارت جنبی یا عدم‌النفع، قابل پذیرش نیست.

این تعمیر یا تعویض مشمول هیچگونه دستمزد از طرف لابراتوار نیست، اما ارتباطی با هزینه یا دستمزد دندانپزشک و هزینه ایاب و ذهاب به مطب و لابراتوار و ... ندارد.

 پروسه استفاده از خدمات گارانتي از طريق دندانپزشك طرف قرارداد با لابراتوار صورت ميپذيرد. بيمار نياز به مراجعه حضوري يا پيگيري تلفني با لابراتوار ندارد

 استفاده از خدمات گارانتي بايد به تاييد دندانپزشك طرف قرارداد با لابراتوار رسيده باشد. بيمار خود راسا نميتواند از اين خدمات بهرمند شود.

 چنانچه طبق نظر دندانپزشك مشكل ايجاد شده در دندان توسط خود بيمار صورت گرفته باشد و نقص مورد نظر از طرف لابراتوار نباشد، مشمول گارانتي نخواهد شد

 بيمار ملزم است پروسه درماني خود را تنها با يكي از دندانپزشكان طرف قرارداد با لابراتوار به پايان برساند. تغيير دندانپزشك طي پروسه درمان و يا بعد از ان، خدمات گارانتي را لغو خواهد كرد.

 بیمار متعهد می‌گردد مشخصات صحیح و قابل تأیید در اختیار لابراتوار قرار دهد. در صورت به تاييد نرسيدن هر یک از این مشخصات، گارانتی لغو می‌گردد.

 در صورتی که بیمار، قسمت‌های مشخص شده از فرم درخواست گارانتی را خالی بگذارد، تشخیص لابراتوار در این قسمت‌ها مورد تأیید بیمار است و هيچ گونه اعتراضي پذيرفته نيست .

 استفاده از گارانتی بيمار ديگر و يا ثبت گارانتی با استفاده از شماره کارت سایرین، پذيرفتني نيست.
پرینت شده از سایت www.hafezlab.com در تاریخ 1397/2/2