مقالات
طراحى ديجيتال لبخند در لابراتوارDSD (Digital Smile Design)

CHRISTOPHE HUEنويسنده  
مترجمين  عليرضا حافظ القرآنى تكنولوژيست پروتزهاى دندانى
             نفيسه مشهدى


فرآيند مطالعه و بازسازى لبخند از روى عكسها و فيلمهاى بيمار، اين فرصت را در اختيار ما قرار ميدهد تا بتوانيم نتيجه نهايى كار زيبايى را قبل از شروع درمان مشاهده كنيم، راه حلى را براى رسيدن به بهترين درمان  براى بيمار انتخاب كرده به صورتى كه تمام اين مراحل كاملا قابل بازگشت و عقب گرد باشند.
در واقع اين تكنيك امكان ارتباط صحيح بين لابراتوار و كلينيك را جهت انجام درمان مناسب مهيا ميكند.


زمانى كه ميخواهيم طرح لبخند بيمار را اصلاح كنيم، در واقع لابراتوار بايد از تكنيك مشخصى پيروى كند تا بتوان به يك نتيجه مطلوب از لحاظ زيبايى شناسى رسيد.


اين بيمار ٢٦ سال دارد و به چند دليل به دندانپزشك مراجعه نموده است. از درد در ناحيه سرويكال شكايت دارد، سردرد و كمر درد دارد و همينطور كه مشهود است مشكلات زيبايى در لبخند دارد. لبخندش را دوست ندارد و دندانهايش از نظر او زيادى تيره هستند.

در مرحله اول اين بيمار تحت يك مطالعه نورو ماسكولر  قرار ميگيرد. زمانى كه تمام عضلات در حالت استراحت قرار گرفتند، يك بايت اكلوژن از VDO  فيزيولوژيك بيمار گرفته ميشود. در اين حالت به اندكى فضاى VDO  مخصوصا در دندانهاى ٣ و ٤ دست خواهيم يافت.

مراحل درمان به اين صورت خواهد بود
•     تهيه عكس و فيلم از بيمار در مطب.
•     قالب گيرى از دو فك.
•     ارسال قالب به لابراتوار و مانتينگ با استفاده از موم اكلوژن.

در اين مرحله تكنسين با استفاده از نرم افزار DSD  (تصوير٢) بررسىهاى لازم را انجام ميدهد و به موازات آن اين بررسي ها را با مدل مانت شده روى ميز HIP مقايسه ميكند ( تصوير٤).

در (تصوير ٥) نسبت ارتفاع و عرض دندانها با نرم افزار DSD  اصلاح شد. در لابراتوار ما يك كپى كلاژ از تصوير ٤ و٥ درست ميكنيم (تصوير٧) تا ارتفاع دندانهاى نهايى را به دست بياوريم و روابط و نسبتها را بر اساس ميز HIP مرتبط با خط Bi-Pupillaire  بيمار مورد سنجش قرار دهيم.

سپس از لامينيتهاى پيشساخته (در اينجا از ميان مدلهاى Mr Jan Haito  استفاده شده) براى اين بيمار انتخاب ميكنيم. اين لامينيتهاى پيشساخته به عنوان الگوى دندانهاى طبيعى استفاده ميشوند و بسيار نزديك به فرم طبيعى دندانهاى بيمار از لحاظ شكل و اندازه هستند و با صورت بيمار تطابق مناسبى دارند.بعد از تطابق اين لامينيتها بر روى كست بيمار يك ايندكس سيليكونى از روى آنها گرفته ميشود كه با استفاده از آن مي-توان به صورت mock up  براى بيمار لامينيت كامپوزيتى ساخت ( تصوير٩).
سپس اين لمينيتها را بر روى كست بيمار قرار ميدهيم تا لبخند مورد نظر بيمار را بازسازى كنيم (تصوير١٠). اين مرحله را Skyn Lab  نامگذارى ميكنيم. اين لامينيتهاى كامپوزيتى در واقع همان شكل دندانهاى طبيعى را براى ما تداعى ميكند يعنى همان كارى را انجام ميدهد كه با روش سنتى waxup  بسيار پيچيدهتر ميشد. ادامه شكل و فرم دندانهاى خلفى و پايينى با همان روش waxup  انجام ميگيرد (تصوير١١).
يك كپى كلاژ از تك تك دندانها پس از پايان Skyn Lab ، به ما كمك ميكند كه متوجه شويم آيا مطالعه DSD  و اندازههاى آن درست رعايت شده يا نه (تصوير١٢).
بايد به اين نكته اشاره كرد كه سطح لبيال دندانهاى آنتريور بسيار طبيعىتر از دندانهاى فرم داده شده با وكس ميباشد
(تصوير١٣).زمانى كه بيمار به مطب مراجعه ميكند Kyn Lab  را با روش Muck up  در دهان ثابت ميكنيم و سپس قالبگيرى اپتيك
( (Cerecاز روىmuck up  و دندانهاى تراش خورده تهيه ميشود. حالا تنها كارى كه باقى مانده تركيب اين دو تصوير در نرم افزار CADجهت ساخت لامينيتهاى نهايى با استفاده از بلنك Empress ميباشد.
البته بهتر است لامينيتها در لابراتوار روى مدلى كه با قالب سيليكنى از بيمار گرفته شده ادجاست شوند تا بتوان بر روى سطوح لامينيتها كمى كار كرد و زوايا و شيارهاى طبيعى لازم را ايجاد نمود (تصاوير ١٥ و ١٦).
در اخر لامينيتها به وسيلهی كامپوزيتهاى مخصوص روى دندانهاى بيمار قرار ميگيرند و ميتوان نتيجه نهايى را در (تصاوير ١٧ و١٨) مشاهده نمود. خط لبخند اصلاح شده و موازى با خط bi-pupillaire  است، كوريدورها اصلاح شده و همچنين نسبتهاى طلايى دندانها به صورت كاملا صحيح رعايت شده است.

(تصاوير ١٩ و ٢٠) لبخند بيمار را در قبل و بعد از درمان به ما نشان ميدهد. تشخيص تفاوت طرح لبخند ساده ميباشد اما اين موضوع كه چهره بيماركشيدهتر شده، اجزاى صورت تركيب زيباترى را نشان ميدهند و بيمار كه ظاهرى كمتر خسته را با خطوط كمتر روى چهره نشان ميدهد بيشتراهميت دارد.


ميز HIP  چيست؟

يك Occlusale Table  است كه بر روى آن سه نقطه راهنما وجود دارد (اين سه نقطه با مطالعه انجام شده روى ده هزار جمجمه به دست آمده و دقت آن ٩٩٪‏ ميباشد).
H  نشانگر Hamulars Noches   است و درست پشت برجستگى قرار دارد كه استخوان پروانه اى را به ماكسيلا وصل ميكند و IP  نشانگر نقطه Retro Incisif PaPillaire  ميباشد. اين سه نقطه استخوانى كه هيچ وقت حتى در موارد بى-دندانى كامل تغيير نميكنند، منطبق بر پلن Camper هستند و رعايت اين سه نقطه امكان موازى بودن با خط  Bi-Papillaire را به ما ميدهد.
 
HIP Table   از يك صفحه تشكيل شده با سه نقطه كه راس آن موقعيت پاپيلا را نشان ميدهد و در انتهاى صفحه يك چنگك وجود دارد براى قرار گرفتن  Hamulars Noches روى آن.

نتيجه گيري

نرم افزارهاىDSD  امكان پيگيرى يك درمان بر مبناى استتيك را در اختيار ما قرار ميدهد اما لازمه آن داشتن يك روش استاندارد و تعريف شده لابراتوارى ميباشد كه بايد درست رعايت شود تا به نتيجه نهايى رسيد. همچنين ميتوان گفت با رابطه بين Skyn Lab   وHIP Table  ميتوان ساپورت خوبى براى به دست آوردن موقعيت نهايى اصلاح لبخند پيدا كرد مانند همين موردى كه مشاهده شد.


CHRISTOPHE HUE
Laboratoire Technologies et Cosmétiques Dentaires
Co-Fondateur du Global Advanced Dentistry
Post-Graduate du Las Vegas Institute en dentisterie esthétique et neuromusculaire
نمایشگاهIDS 2017 محلی برای نمایش آخرین فن آوریهای چاپ ۳ بعدی و بهداشت دندان

بیش از ۲۲۰۰ شرکت دندان پزشکی از سراسر جهان در این نمایشگاه آخرین محصولات خود را در پنج سالن در مرکز نمایشگاهی Koelnmesse، که در آن حدود ۸۰ بازار تجاری، نمایشگاه و رویداد خاص برای مهمترین بازارها در سراسر جهان هر ساله سازماندهی می گردد، عرضه خواهند کرد.

بازدید کنندگان از IDS 2017 قادر به دیدن و کار با آخرین پیشرفت ها در تکنولوژی دندانپزشکی و تکنیک های چاپ ۳ بعدی و additive manufacturing به طور خاص خواهند بود. امروزه از این فن آوری به طور گسترده ای در ساخت روکشها، بریج ها و پایه های پروتزهای متحرک در لابراتوارهای دندان پزشکی استفاده می شود.علاوه بر این، در نمایشگاه IDS 2017 مروری جامع بر مفاهیم فعلی بهداشت و کنترل عفونت، موضوعی که لازم است به طور مداوم با توجه به قوانین و مقررات جدید به روزرسانی شود، انجام خواهد شد. در طول دهه ی گذشته، بیوفیلم و گسترش میکرو ارگانیسمهای مقاوم به چند دارو به یک مشکل فزاینده برای تولید کنندگان دستگاه های پزشکی و مهمتر از آن در تنظیمات بالینی تبدیل شده اند. بنابراین، شرکتهای متخصص در این زمینه معنای جدیدی از مدیریت بهداشت سازگار در اعمال دندان پزشکی را در طول IDS 2017 به نمایش خواهند گذاشت.

در سال ۲۰۱۵، تقریبا ۱۳۹،۰۰۰ بازدید کننده تجاری از ۱۵۲ کشور در این نمایشگاه دندانپزشکی پیشرو در جهان حضور داشتند، که تقریبا ۱۱ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۳ افزایش داشت. این رویداد همچنین رکورد جدیدی از لحاظ تعداد شرکت کنندگان و فضای نمایشگاهی برای فروش را به ثبت رساند. حدود ۲۲۰۰ شرکت از ۵۹ کشور، اختراعات، پیشرفت و توسعه ی محصولات و خدمات خود را در یک فضای نمایشگاهی با ۱۵۷٫۰۰۰ متر مربع ارائه خواهند کرد.

منبع:

http://www.dental-tribune.com/articles/news/europe/30653_ids_2017_to_showcase_latest_in_3-d_printing_and_dental_practice_hygiene.htmاتوترانسپلنتیشن فورى دندان عقل، تکنیکى براى آینده


نویسندگان: Adel Ayat, Meriem Kaci, Abdelkader Boukemouche, Yacine Nerier

مترجمین:
علیرضا حافظ القرآنی
نفیسه مشهدی
نمونه‌خوانی و تنظیم فرمت:
هوشنگ سعیدنیا

جایگزین کردن دندان از دست رفته در دندانپزشکى یکى از کارهاى روتین می‌باشد که راه حل‌هایى همچون ایمپلنت یا بریج ثابت رایج‌ترین روش‌هایى است که عموما از آن استفاده می‌شود. استفاده از روش اتوترانسپلنتیشن نسبت به روش‌هاى معمول کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
این روش راه حلى براى جایگزینى فیزیولوژیک دندان، که طول عمر آن قابل مقایسه با ایمپلنت‌هاى oseointegrate است ارائه می‌کند و همچنین از لحاظ اقتصادى نیز بسیارمقرون به صرفه میباشد.

شرایط کلینیکی:
کریم بیماریست ١٦ ساله، فاقد هر گونه علایم پاتولوژیک ژنرال که به مرکز دندانپزشکى جهت کشیدن دندانهاى ٣٦ و ٤٦ مراجعه نموده است و در سال‌هاى اخیر به دلیل مشکلات عفونى، چندین بار تحت درمان آنتى بیوتیک قرار گرفته است. در معاینات کلینیکى بهداشت نسبتا خوبى را نشان می‌دهد، دندان‌هاى مولار در ناحیه تاج دچار پوسیدگى هستند (عکس ١) در رادیوگرافى پانارومیک مناطق رادیولوسنت در نواحی پرى اپیکال و اینتررادیکولار مشاهده می‌شود که در دندان ٣٦ به نسبت دندان ٤٦ بیشتر نمایان است (عکس٢).
دندانهاى ٣٨ و ٤٨ نهفته هستند و ساختار رادیکولارى که از یک سوم گذشته است در آن نمایان است. از جهتى compatibility مناسبى از لحاظ ارتفاع الوئولار و فضاى اینتر پروکزیمال با دندانهاى ٣٦ و ٤٦ براى جایگزینى بعد از کشیدن از خود نشان می‌دهند (شکل ٣).
با توجه به سن کم بیمار قرار دادن رستوریشن‌هاى پروتزى بعد از کشیدن دندان و همچنین کاشت ایمپلنت توصیه نمی‌شود و ترانسپلنتیشن دندان ٤٨ به جاى ٤٦ و دندان ٣٨ به جاى ٣٦ به عنوان طرح درمان نهایى در نظر گرفته شد.
بعد از استریل کردن ناحیه جراحى و بى حسى لوکال اعصاب آلوئولار اینفریور، آماده سازى محل دریافت شامل اکستراکشن آتروماتیک دندان ٣٦ و در پى ان کورتاژ بافت گرانولیزه انجام شد (شکل ٣ و ٤). دندان ٣٨ با ایجاد یک فلپ و جراحى خارج شد (عکس ٥). انتقال دندان فورا در پزیشن جدیدش در subocclusion بدون هیچ گونه اعمال فشارى انجام گرفت (عکس٦). فلپ سر جاى خود قرار گرفت و بخیه شد (عکس٧). یک نگهدارنده نیمه ریجید به مدت سه هفته روى دندان‌ها قرار گرفت (عکس ٨) و بیمار هفت روز بعد براى معاینه و کشیدن بخیه‌ها مراجعه نمود.
کنترل‌هاى کلینیکى انجام شده طى یک ماه، سه ماه (عکس ٩) شش ماه (عکس ١٠) دوازده ماه و ١٨ ماه (عکس ١١) بیانگر موبیلیته و فانکشن فیزیولوژیک دندان کاشته شده بودند. تست وایتالیتى مثبت بود در حالی که پرکاشن دندان ایمپلنت شده بدون نشانه و بدون علامت بود و صداى طبیعى تولید می‌کرد.
ترمیم ژینژیوالى، پیشرفت خوبى داشت و هیچ نشانى از التهاب و ناراحتى در بیمار دیده نمی‌شد. کنترلهاى رادیوگرافى پس از سه ماه (عکس ١٢) و شش ماه (عکس ١٣) و ١٢ و ١٨ ماه (عکس ١٤) مکانیسم ساختارى اپیکال و بهبود استخوانى را نشان می‌دهند بدون هیچ گونه نشانى از تحلیل التهابى و یا انکیلوز ریشه. از طرفى فضاى لیگامانته و لامینادورا حالت نرمال داشتند.
توضیحات:
اتو ترانسپلنتیشن دندانى یک تکنیک جراحى، شامل قرار دادن دندان تازه کشیده شده بیمار با ژرم دندانى در آلوئول طبیعى یا ساختگى نزد همان بیمار می‌باشد.
این تکنیک تمام امتیازات یک دندان طبیعى را براى بیمار به ارمغان می‌آورد. اما کمتر به عنوان طرح درمان مورد توجه قرار می‌گیرد و دلیل آن بیشتر به ناآشنا بودن با مکانیسم ترمیمى پس از ترانسپلنتیشن برمی‌گردد. این تکنیک گزینه‌ایست آلترناتیو براى ایمپلنت‌هاى دندانى، مخصوصا در بیماران کم سن و سالى که هنوز در حال رشد هستند. در واقع راه حلى است بیولوژیک، طبیعى، اقتصادى و راحت در اجرا.
آشنایى با مکانیسم ترمیمى بعد از اتوترانسپلنتیشن، امرى است ضرورى.
به عنوان مثال، استخوان آلوئولرتوانایى سازگارى با اصلاحات ایجاد شده در اثر محدودیت‌هاى بیومکانیک را داراست. در سال ٢٠١٠ مطالعات نشان از میزان موفقیت ٨١ درصدى ترانسپلنتیشن درتمام بیماران درمان شده داشت. همچنین میزان موفقیت ١٠٠ درصدى براى دندانهاى پریمولار پیوند شده در ناحیه .incisive maxsillaire
مطالعات تطبیقى حیوانى در سال ٢٠١٠ منتشر شد. در تحقیقاتى که در کشور پرتقال انجام گرفت، در مواردى که عمل ترانسپلنت در سایت پذیرنده در زمان هفت روز قبل و یا درهمان موقع انجام شده بود هیچ گونه تفاوتى در میزان موفقیت مشاهده نشد.
درمطالعات کلینیکى دیگرى پیوند بر روى ٣٤ مولر سوم انجام گرفت که بلافاصله بعد از خارج کردن مولرهاى نهفته در فک پایین با مدت پیگیرى ٥ سال و ٢ ماه نشان از موققیت جنرال ٩٤ درصدى و ١٠٠ درصدى در موارد ترانسپلنت با اپکس باز بود.
اتوترانسپلنتیشن براى دندان‌هایى که به خاطر تشخیص اشتباه اکسترکت شده‌اند می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این مربوط به پزشک است که ایندیکیشن‌ها را بر اساس ویژگی‌هاى fanctional، مورفولوژى corono-radiculare یا وضعیت بوکودانته هر بیمار مورد بررسی قرار دهد. در بیشتر اوقات موضوع جایگزین کردن یک مولر به وسیله دندان عقل مطرح می‌باشد.

با این حال نباید امکان استفاده از دندان‌هاى اضافى را هم براى ترانسپلنتیشن نادیده گرفت.
در صدر تمام اقدامات جراحى که براى بیمار در نظر گرفته می‌شود، یک سرى ملاحظات پزشکى وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرد.
داشتن علایم پاتولوژیک جنرال می‌تواند انجام پیوند را ممنوع کند (جدول ١). در میان موارد ممنوع می‌توان به بهداشت نامناسب و همچنین عفونت شدید در محل دهنده یا گیرنده و یا هر دو اشاره کرد.
در ترانسپلنتیشن باید به دنبال دندانى گشت که لیگامان پریودنتال جوان داشته باشد واکستراکشن آن باید بدون ضایعه ریشه‌اى و آسیب به لیگامان الوئولار دندانى صورت گیرد.
زمان ایده‌آل براى ترانسپلنت یک دندان نارس، زمانى است که طول ریشه به دو سوم طول نهایى آن رسیده باشد.
همانند برسى براى ایمپلنتولوژى باید ابتدا از لحاظ کلینیکى محیط پریودنتال ناحیه پذیرنده و حجم استخوانى قابل دسترس را مورد بررسى قرار داد. با اینکه رادیو گرافى ساده retro alveolaire و یا یک opg می‌تواند برای بررسى کافى باشد، اما استفاده از تکنیک‌های دیگرى مثل tomodensitometrie نیز در مواردى ضروریست.
مشاهده این عکس‌ها امکان تحلیل مورفولوژیک ترانسپلنت را به ما خواهد داد. مخصوصا در مواقعى که موضوع مربوط به دندانى باشد که قسمتى یا تمام آن درگیر شده باشد، این عکس‌ها به ما در شناخت ارتفاع رادیکولر، قطر مزیودیستال دندان‌های مربوطه، شناخت میزان ادیفیکیشن رادیکولر، رابطه آن با موارد آناتومیک اطرافش و همچنین شناخت کیفیت و کمیت استخوان آلوئولار کمک می‌کند.

اکستراکشن و ترانسپلنتیشن می‌تواند هر دو در یک جلسه انجام شود. در هنگام برداشتن ترانسپلنت باید قواعد کلى در مورد اکستراکشن اتروماتیک رعایت شود. یعنى باید با احتیاط و رعایت ساک فولیکولار و سطح رادیکولر و بخصوص لیگامانهاى پریودنتال (desmndent) و غلاف Hertwig برداشت ترانسپلنت صورت گیرد.
بعد از برداشتن ترانسپلنت باید آن را تحت حفاظت در شرایط فیزیولوژیک با فشار اکسیژن و اسمالاریته یا شرایط فیزیولوژیک نمکى قرار داد و یا این که به راحتی دوباره در همان ناحیه‌اى که برداشته شده گذاشته شود.
حفظ حیات سلول‌هاى لیگامنت آلوئولودنت، به زمان قرار گرفتن دندان ترانسپلنت در خارج از حفره باکالى بستگى خواهد داشت. هر چه قدر این زمان کمتر باشد شانس موفقیت ترانسپلنتیشن افزایش مى‌یابد.
از طرفى هنگام آماده سازى ناحیه پذیرنده نیز اکستراکشن باید به صورت اتروماتیک انجام شود و لازم است که ماکزیمم توده استخوانى حفظ گردد. استفاده از مواد مختلف پر کردنى در این ناحیه ممنوع است.
درنبود آلوئول پذیرنده باید از دریل‌هاى خنک شونده با آب با سرعت پایین استفاده نمود.
هنگامى که یک دندان عقل در حفره مولر ترانسپلنت می‌شود، در آوردن سپتوم اینتر رادیکولار براى جلوگیرى از تروماى ریشه در زمان ورود ترانسپلنت مناسب به نظر می‌رسد.
زمان حضور ترانسپلنت در خارج از حفره تاثیر مستقیمى بر بهبود لیگامان‌هاى پریودنتال دارد و ریسک انکیلوز را افزایش می‌دهد.
وجود یک فاصله بین استخوان آلوئولر و ترانسپلنت، نشانه شکست ترانسپلنتیشن نیست.
اگر با یک germe که ادیفیکیشن رادیکولار آن تمام نشده سر و کار داشته باشیم، باید آن را در شرایطى که به اندازه کافى عمیق است، در استخوان آلوئولار قرار داد تا امکان پیگیرى فیزیولوژیک آن فراهم شود. بعد از قرار دادن ترانسپلنت در ساب اکلوژن و هنگام زدن بخیه‌ها باید مراقب بود که فلپ در اطراف دندان ترانسپلنت شده خوب همسطح شود.

یک نگه دارنده نیمه ریجید به مدت دو تا چهار هفته دندان را ثابت نگه می‌دارد و در صورت لزوم این مدت می‌تواند افزایش پیدا کند.
ثابت نگه دارنده‌اى که بیش از حد ریجید باشد، کمکى به بهبود پریودنتال نخواهد کرد و در واقع ریسک انکیلوز را افزایش می‌دهد.
در زمانی که استابیلیته ترانسپلنت در آلوئول کافى باشد، دیگر نیازى به نگهدارنده نخواهد بود.
کنترلهاى کلینیکى و رادیوگرافیک به مدت ٢ ماه، ٦ ماه، ١٢ ماه، و ١٨ ماه بعد از اقدام و سپس سالى یک بار به مدت ٥ سال می‌تواند صورت گیرد.
هنگامى که یک دندان جوان و نارس داریم ابچوریشن کانالى کار درستى نمی‌باشد. پس با رعایت این موضوع شانس بیشترى براى به دست آوردن بهبود پالپى و ادیفیکیشن اپیکال به وجود می‌آید. از طرفى انجمن دندان پزشکى آمریکا (ADA) توصیه می‌کند در صورتى که دندان بالغ جهت اتو ترانسپلنتیشن انتخاب می‌شود، ابچوریشن موقتى با هیدروکسید کلسیم یک تا دو هفته بعد از ترانسپلنت انجام گیرد اما ترجیحا بهتر است این اقدام اندودنتیک قبل از قرار دادن نگهدارنده صورت گیرد.
ابچوریشن نهایى مینیمم یک تا دو هفته بعد و ماکسیمم یک سال بعد انجام خواهد شد.
اتوترانسپلنتیشن یک سری مزایا دارد (جدول ٢). معیارهایى که نشانگر موفقیت عملیات هستند در (جدول ٣) نشان داده شده‌اند. شکست یک اتوترانسپلنتیشن در اغلب مواقع به واسطه یک موبیلیتى آنرمال ایجاد شده به خاطر از دست دادن بافت استخوانى ، تحلیل و یا پاکت پارودنتال عمیق و همچنین پزیشن نامناسب‌ ترانسپلنت که ایجاد کننده مشکلات استتیک یا فاکشنال است به وجود مى-آید.
اتفاقات ممکن بعد از ترانسپلنتیشن در گرو ریسک تحلیل التهابى هستند که بعد از سه تا چهار هفته بعد از جراحى پدید مى‌آید یا بر اثر انکیلوز که سه تا ١٢ هفته بعد ممکن است خود را نشان دهد. این اتفاقات مستقیما در ارتباط با ضایعات لیگامانت آلوئودنت هستند که بر اثر دستکارى ریشه یا طولانى شدن زمان حضور ترانسپلنت خارج از آلوئول به وجود آمده است.
یک توقف در ادیفیکیشن ریشه ضایعه غلاف Hertwig را به دنبال دارد. گاهى شاهد از دست دادن بافت استخوانى و در پى آن از دست دادن دندان ترنسپلنت شده هستیم.

نتیجه گیری:
اتوترانسپلنتیشن دندانى راه حلى براى جایگزینى فیزیولوژیک می‌باشد که با موفقیتى طولانى مدت قابل مقایسه با ایمپلنت‌هاى osteo-integrate است. این روزها درک مناسب اصول بیولوژیک و تکنیک‌هاى جراحى اهمیتى حیاتى در جهت افزایش میزان موفقیت درمان دارد. در آینده نزدیک آشنایى و افزایش توانمندی‌هاى پزشکان در زمینه اتوترانسپلنتیشن دندانى از اهمیت ویژه‌اى برخوردار خواهد بود. حتىregeneration بافت‌هاى دندانى از طریق تکنیک‌هاى پیشرفته مهندسى بافت و بیولوژى مولکولى امکان‌پذیر خواهد بود.

جدول ١: موارد عدم استفاده از ترانسپلنتیشن
کاردیوپاتى (مثال: والولوپاتى)
Hemopathies (مثال: هموفیلى، التهاب شدید هموستاز)
برخى osteopathy ها (مثال: osteomalacia، بیمارى پاژت)
برخى بیماری‌هاى ایمنولوژیک و برخى درمان‌هاى immunosuppressant
ماکسیلرهای به شدت irradié
درمان با bisphophanat

جدول ٢: مزایاى ترانسپلنتیشن دندانى
کاربرد:
اقدامى فیزیولوژیک که از دندان‌هاى طبیعى استفاده می‌کند.
تراسنپلنت از یک پالپ و یک لیگامنت آلوئودانته نرمال برخوردار است که امکان جذب شوکها و تضمین proprioception را می‌دهد.
توانایى اینداکشن استخوانى قابل ملاحظه.
کانتور ژینژیوالى فیزیولوژیک می‌تواند دوباره پدید آید.
سن:
محدودیت سنى وجود ندارد، این روش براى افرادى که در اوج رشد هستند استفاده می‌شود.
نزد بیمارانى که دندان‌هاى شش سالگی‌شان از دست رفته، دندان‌هاى عقل انتخاب خوبى براى ترنسپلنتیشن موفق هستند.
پروتز و ارتودنسی:
نیازى به درمان پروتتیک بعد از ترانسپلنت وجود ندارد.
امکان جابجایى ارتودنتیک سه ماه بعد از ترنسپلنتیشن.
زمان و هزینه:
صرفه جویى در زمان، ترانسپلنتیشن تنها نیاز به یک کانتنشن یک تا چهار هفته اى دارد.
هزینه پایین.
نتیجه در مدت طولانى:
طول عمر یک ترانسپلنت موفق، به اندازه دندان طبیعى است.

جدول ٣: معیارهای موفقیت
تست:
موبیلیته و کارآیى نرمال در دندان‌هاى ترانسپلنت
بهبود ژینژیوالى نرمال بدون هیچ نشانى از التهاب
هیچ ناراحتى از طرف مریض گزارش نشده
صداى پرکاشن نرمال در دندان‌هاى ترانسپلنت شده
تست رادیولوژیک:
هیچ نشانى از resorption ملتهب در ریشه وجود ندارد.
فضاى لیگامانتى و لامیندوراى نرمال در اطراف دندان ترانسپلنت شده.
بهبود نرمال استخوان آلوئولار

مکاتبه و تماس:
Dr Adel Ayat
Service de médecine dentaire Hôpital militaire régional universitaire B.P 61C25001
Nouvelle Ville Ali Mendjeli, Constantine
Algérie
adel.ayat@gmail.com

مراجع:
1. Recoing. R. Transplantations et réimplantations dentaires. EMC Dentisterie 2004, 429-452. Daro plant

2. Garcia. A Autogreffes dentaires et orthodontie. J 1996. 33:39-48. mi-

3. Kvinta. S.. Lindstenb. R. nussonc, A. Nilssond, P. Bjerkline, K Autotransplantation of teeth in 215 nts: a follow-up study. ître Angle Orthod 2010: 80 446-451 ont

4. Marques, F M. Filomena. B M., Lina, C..Barbara. 0.. Palmeirao.c E Histological evaluation of periodontal regeneration in autogenous tooth par transplantation in the dog: a comparison between one- and two-stage surgical techniques, a pilot study. Dent Traumatol2010, 26: 76-9.

5. Yan, Q., Li B.. Long, X. Immediate autotransplantation of mandibular third molar in China, 0ral Surg 0ral Med 0ral Pathol 0ral Radiol Endod2010, 110:436-440.

6. Kitahara, Nakasima, A., Shiratsuchi, Y 0rthognathic treatment with autotransplantation of impacted maxillary third molar. Angle 0rthod 2009; 79: 401-406. es

7. Lim, W. H., Chun. Y S. 0rthodontic treatment combined with autotransplan- tation after removal of ameloblastoma, Am Jarthod Dentofacial0rthap 2009, 135 375 379

8. Patal. A Brennan, J. A Sandler P J. Autotransplantation of an impacted third molar an orthodontic case report Dent update2004: 31: 596-601

9. Lang, B. Pohl. Y. Filippi. A. Les transplantations dentaires dans la pratique utotrans- quotidienne. Formation complémentaire. Rev Mens Suisse Odontostomatol 11 possible avancées 2003: 11

10 .Gonnissen. H., Politis. C., Schepers, s Lambrichts. vrielinck, L. Sun, Y Schuermans. J. Long-term success and survival rates of autogenously transplanted canines, Onal Surg 0ral Med 0ral Pathol 0ral Radiol Endod 2010: 110 570.8

11. Torres. J. Favre de Thierrens. C., Jacquard, C. Jacquey. N. Transplantations et réimplantations dentaires. EMC 1999; 1-11

12. Hupp, J., Mesaros, S., Aukh I., Trope, M. Periodontal ligament vitality and histological healing of teeth stored for extended periods before transplantation. Endod Dent Traumatol 1998: 79-83.

13. Andreasen, J. 0. Atlas of Replantation and Transplantation of Teeth. Philadelphia: WB. Saunders, 1992

14. Tsukiboshi, M. Autotransplantation of Teeth Tokyo: Quintessence, 2001

15. Hyun Park J., Tai, K., Hayashi, D. Tooth autotransplantation as a treatment option: a review. J Clin Pediatr Dent 2011; 3512) 129-136

16. Tsukiboshi, M. Autotransplantation of teeth: requirements for predictable success. Dent Traumatol 2002. 18: 157-80

17. Pogrel. M Evaluation of over 400 autogenous tooth transplants. J Oral Maxillo fac Surg 1987; 45: 205-211

18. Patel A. Brennan, J. A., Sandler, P J. Autotransplantation of an impacted third molar, an orthodontic case report. Dent Update 2004 31 596-601

19. Fujita, K. Kanno, Z., 0tsubo, K., Soma. K. Autotransplantation combined with orthodontic treatment in adult patients 0rthodontic Waves 2008: 67 128-134

20. Mendes, R. A. Rocha, G. Mandibular third molar autotransplantation literature review with clinical cases. JCan Dent Assoc 2004 70 (11): 761-766نگهداری از ایمپلنت‌‌های دندانی


شما با رعایت نکات دندانپزشکان می‌توانید عمر ایمپلنت‌های دندانی را تا ۲۵ سال افزایش دهید. در این مطلب مهم‌ترین نکات نگهداری از ایمپلنت‌های دندانی را برای شما آورده‌ایم.


۱ سه هفته اول با ایمپلنت دندانی نجوید
امروزه جراحی کارگذاشتن ایمپلنت در فک بسیار سریع و آسان انجام می‌شود. اگر این جراحی‌ها به صورت یک مرحله‌ای انجام شده باشند و برای شما اباتمنت‌ (ابزار شکل‌دهنده لثه) بسته‌شده باشد، حداقل در ۳ هفته اول پس از عمل باید از جویدن غذا روی محل ایمپلنت شده خودداری کنید.

۲ مراقب عفونت باشید
بزرگ‌ترین عامل شکست‌های اولیه در مرحله یکپارچه شدن ایمپلنت با استخوان به دلیل عفونت یا عدم ثبات کافی ایمپلنت در جایگاه خود است. در حالی که مورد دوم به تکنیک عمل و جراح مربوط می‌شود اما عفونی شدن ایمپلنت بسیار به مراقبت‌های پس از آن بستگی خواهد داشت. شستشوی مداوم با دهان‌شویه‌های دارویی و استفاده از سواب‌های پنبه‌ای آغشته به کلرهگزیدین یا مسواک‌های خیلی نرم برای برداشتن ذرات و بقایای غذا از محل جراحی و همچنین استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های تجویزشده به‌وسیله جراح تا آخرین دوز و در فواصل زمانی تعیین شده کارساز است.

۳ ایمپلنت را مسواک بزنید
پس از برداشته‌شدن بخیه‌ها باید ناحیه ایمپلنت‌شده در داخل دهان کاملا مسواک‌زده شود. زدن مسواک به صورت ۳ بار در روز و همچنین استفاده از دهان‌شویه‌ها یا حتی آب معمولی یا سرم فیزیولوژی پس از هر وعده غذا به حذف ذرات غذایی و بافت‌های نکروزه که باعث تجمع و لانه‌گزینی میکروب‌ها می‌شوند بسیار کمک خواهد کرد.

۴ بهداشت دهان را رعایت کنید
در قسمت‌هایی از دهان که به دلیل وجود پروتز‌های ثابت یا متحرک یا بیرون‌زدگی پرکردگی‌های دندانی، احتمال گیر غذایی یا تحریک لثه و ایجاد آماس وجود دارد، لازم است پس از هر وعده‌غذایی و به کمک نخ‌دندان و مسواک‌های مخصوص سطوح بین‌دندانی و زیر پونتیک‌ها را تمیز کرد. در نواحی غیرقابل دسترسی مانند سطوح پشتی دندان‌های عقل و آسیا‌های بزرگ که امکان مانور از مسواک‌های معمولی سلب می‌شود، می‌توان از مسواک‌های بچگانه که در اندازه‌های کوچک‌تری هستند، استفاده کرد.

۵ هر ۶ ماه یک بار به دندانپزشک مراجعه کنید
مراجعه‌ مداوم ۶ ماهه به دندان‌پزشک برای اندازه‌گیری عمیق شیار لثه‌ای و همچنین بررسی احتمال وجود آماس، گیر غذایی و تحلیل استخوان در اطراف ایمپلنت، بسیار ضروری است. اگر جراحی و قرار دادن پروتز به‌وسیله یک نفر انجام شده باشد، باید به وی مراجعه کرد اما اگر جراح پس از قرار دادن ایمپلنت در فک برای انجام مرحله بارگذاری شما را به متخصص پروتز یا دندان‌پزشک دیگری ارجاع کرده است، مراجعه‌های سالیانه شما برای چکاپ ایمپلنت باید به دندان‌پزشکی باشد که مرحله پروتز شما را انجام داده است. بالطبع اگر وی در جریان معاینه‌های سالیانه تشخیص دهد که نیاز است شما به‌وسیله جراح نیز مورد معاینه قرار گیرید در آن صورت خود وی شما را نزد جراح اولیه هدایت خواهد کرد.

۶ برای تمیز کردن ایمپلنت از اشیای نوک تیز استفاده نکنید
هرگز برای تمیز کردن غذا از اطراف ایمپلنت‌های خود از خلال دندان یا وسایل فلزی نوک‌تیز استفاده نکنید زیرا این قبیل اشیاء می‌توانند به سد شکننده بافت نرم اطراف ایمپلنت صدمه وارد کنند و باعث شروع آماس در محل شوند.

۷ عمر مفید ۲۵ سال را برای ایمپلنت‌ها انتظار داشته باشید
امروزه با به کارگیری تکنولوژی‌های جدید در طراحی کلی و ساخت سطوح خارجی ایمپلنت‌ها، عمر عملکرد آن‌ها در فک بسیار افزایش یافته و معمولا ایمپلنت‌ها برای زمانی بیشتر از ۲۵ سال کارکردن در استخوان فک آماده شده‌اند. بهره‌وری بهینه از این ایمپلنت‌ها عموما به مراقبت از آن‌ها، حفظ بهداشت دهان، مراجعه سالیانه به دندان‌پزشک پروتزیست و رعایت توصیه‌های بهداشتی وی بستگی خواهد داشت.

منبع مجله دندانپزشكىخانه هزار میلیون باکتری در مسواک


آیا میدانید دهان شما هم آنقدر‌ها استریل نیست. صد‌ها میکروارگانیزم هم در دهان شما وجود دارد. مشکل زمانی بالا می‌گیرد که مقدار باکتریهای دهان شما از حد سالم و طبیعی بیشتر شود.


آیا می‌دانید چه چیزی در مسواکتان نهفته است؟ به گفته محققان دانشگاه انگلند منچستر مسواک شما می‌تواند بیش از ۱۰۰ میلیون باکتری را در خود پنهان نگه دارد. اما نگران نباشید.

مهم این است که به یاد داشته باشید آنچه که با مسواک زدن از دهانتان خارج می‌کنید باکتری است؛ پس شما همواره در حال به جا گذاشتن باکتری روی مسواک خود هستید.
اما سؤال اینجاست که آیا مسواکتان می‌تواند شما را مریض کند؟ محققان می‌گویند احتمالاً نه. صرف نظر از اینکه چقدر باکتری در دهان شما زندگی می‌کند یا با مسواک به آن وارد شده، سیستم دفاعی بدن شما به صورت طبیعی انقدر‌ها قوی هست که به سادگی موجب سرایت عفونت از مسواک در دهان شما نشود. هیچ مدرک واقعی هم وجود ندارد که نشان دهد قرار دادن مسواک در حمام و در محل مخصوص مسواک‌ها مضر است و نمی‌دانیم دقیقاً کدام باکتری‌ها در حال تبدیل شدن به عفونت هستند.
اما بهتر است در مورد نگهداری مسواکتان و اینکه چقدر به توالت نزدیک است حساس باشید. همانطور که ظرف و ظروف خود را نزدیک توالت نگه نمی‌دارید تا حد ممکن مسواکتان را هم از توالت دور نگه دارید. توالت‌ها پر از باکتری‌هایی هستند که در هوا پراکنده می‌شوند. همچنین نگه دارنده‌های مسواک هم به دلیل نزدیکی به توالت‌ها، آنهم امروزه با کوچک‌تر شدن بیشتر خانه‌ها، جز کثیف‌ترین وسایل خانه هستند. این را می‌توانید از جرم‌های روی محل مسواک‌ها هنگام تمیز کردن دستشویی و حمام متوجه شوید.

برای محافظت از مسواک، پس از مسواک زدن از خشک بودن آن مطمئن شوید تا باکتری‌ها که عاشق رطوبت هستند، فرصت رشد نداشته باشند. مسواک را سر بالا در جایش بگذارید. همچنین استفاده از یک شوینده دهانی آنتی باکتریال قبل از مسواک زدن می‌تواند به از بین بردن باکتری‌ها پیش از ورود به مسواک شما کمک کند.

منبع مجله دندانپزشكىچهره زیبا با دندان زیبا


همه ما دوست داریم که ظاهر خود را جوان نگه داریم، به همین خاطر هم هست که روز به روز افراد بیشتری به درمان‌ها و جراحی‌های جوان‌کننده روی می‌آورند ولی کمتر کسی توجه دارد که چهره زیبا با دندان زیبا عجین شده است. همه فکر می‌کنند تنها مو و پوست است که ظاهر را پیر نشان می‌دهد در حالی که یک لبخند جوان و زیبا می‌تواند بیشتر از آنکه فکرش را بکنید فرد را جوان نشان دهد!

آسیب لبه ‌های دندان‌ ها

وقتی شما سن‌تان بالا می‌رود دندان‌هایتان هم پیر می‌شوند. دندان حاشیه و لبه‌های صاف و گرد پیدا کرده و اندازه‌شان کوتاهتر می‌شود، حتی می‌توان گفت کمی ناهموار می‌شوند و دیگر از آن انحنای دلخواه در آنها اثری نمی‌ماند و تا حدی می‌توان گفت اطراف و لبه‌های آنها صاف می‌شوند و در نتیجه شکستگی آنها بیشتر می‌شود، چنین دندان‌هایی می‌توانند چهره را پیرتر نشان دهند، برای از بین بردن این اثر بهتر است لبه جونده دندان‌های خانم‌ها را کمی گرد کرد، البته مهم است که گوشه‌ها حالت تیزی پیدا نکنند.
لبه‌های آسیب‌دیده دندا‌ن‌ها بیشتر اوقات ناشی از رفتار ما و مراقبت‌هایمان از آنهاست و اغلب بستگی به موادی دارد که روی مینای دندان‌ها را می‌پوشاند. البته باید گفت که هر نوع ساییدن وضعیت دندان‌ها را خراب‌تر می‌کند، اگر احساس می‌کنید مینای دندان‌هایتان در حال تحلیل رفتن است با دندانپزشک‌تان مشورت کنید تا بتوانید علت را پیدا کنید تا هرچه سریع‌تر رفع شود.

یک راه‌حل ساده برای اینکه به دندان‌هایتان شکل دهید، این است که لبه‌های آسیب‌دیده را پر کنید، دندانپزشک می‌تواند با مواد مخصوص حالت طبیعی دندان‌ها را کاملا بازگردانده و این کار ( گرد شدن لبه ها و حاشیه های دندان ها به خصوص در خانم ها ) لبخند را بسیار جوانتر می کند.

اندازه دندان‌های جلویی

یکی از مشخص‌ترین نشانه‌های پیری که در صورت نمایان می‌شود، کوتاهی و کوچک شدن دندان‌های جلویی است. وقتی خیلی جوانیم ۲دندان جلویی بزرگ‌تر از دیگر دندان‌ها در میانه دهان خودنمایی می‌کنند اما به مرور زمان این دندان‌های جلویی هم اندازه دندانهای مجاور می‌شوند و وقتی فرد به سن پیری نزدیک می‌شود اگر مراقبت‌های کافی از دندان‌ها به عمل نیاورید، این ۲ دندان آنقدر کوچک می‌شوند که حالت دهان را نیز تغییر می‌دهند.

لذا باید حواستان به میزان فشاری که به دندان‌هایتان وارد می‌کنید باشد، حتی به میزانی که دندان‌های ۲ فک را به هم فشار می‌دهید. اگر عادت دارید شب‌ها هنگام خواب دندان‌ها را به هم فشار دهید و دندان قروچه کنید، به دنداپزشک‌تان مراجعه کرده و از او بخواهید یک پلاک مخصوص (نایت گارد) برای محافظت از این حالت به شما بدهد چون بیشترین فشار در همین هنگام و به دلیل دندان قروچه‌ها به دندان‌ها وارد می‌شود.

در صورتی که دندان‌ها خیلی کوتاه نشده باشند، ورنیرهای چینی یا روکش‌ها می‌توانند این کوتاهی را جبران کنند. برای این نوع درمان‌ها با وسایل خاص اندازه دندان را کوچک‌تر می‌کنند و بعد روکش چینی مناسب را در جای خود قرار می‌دهند.

و این درمان به آن جهت است که دندان‌های جلویی بیشتر از دیگر دندان‌ها در زیبایی چهره نقش دارند، دندان‌های بلند چهره را جوانتر نشان داده و یک سوم پایینی صورت را بلندتر جلوه می‌‌دهد و همین حالت می‌تواند چهره را سال‌ها جوان‌تر نشان دهد.

شکستگی ها و لب پریدگی ‌ها

به مرور که سن بالا می‌رود، دندان‌ها شکننده‌تر می‌شوند و در نتیجه احتمال دارد دندان‌ها دچار لب پریدگی شده یا خط‌های تر‌ک‌مانند و شکستگی روی آنها ظاهر شود، این خطوط بسیار نازک فقط روی مینا قرار دارند و بیشتر روی سطح دندان‌های پیش فک بالا می‌توان آنها را مشاهده کرد. اما ماجرا به این سادگی‌ها نیست، زیرا این شکستگی‌ها خیلی راحت‌تر و سریع‌تر هم لک می‌شوند و در نتیجه چهره را پیرتر می‌کنند.
شکستگی‌ها و ترک‌های دندانی علل مختلف دارند که بعضی از آنها شامل فشار زیاد به دندان در حین گاز زدن یا جویدن، پرکردگی‌های بزرگ روی سطوح دندانی، جویدن غذاهای سفت و سخت نظیر یخ، آجیل، دانه میوه‌ها یا تکه‌های استخوان، تغییرات حرارتی داخل محیط دهان، بیماری‌های لثه و فشار ناگهانی فک پایین به دندان‌های فک بالا در اثر استرس یا ضربه است. علائم این شکستگی‌ها و ترک‌ها در دندان‌های مختلف و افراد متفاوت، متغیر است پس علامت مشخصی ندارد. بروز درد در محیط دهان به خصوص هنگام جویدن یا گاز زدن، احساس درد در حین استفاده از غذاهای سرد، حساسیت به مواد شیرین در بعضی مواقع، تورم و التهاب لثه‌ای در ناحیه دندان ترک خورده و… اگر هرکدام از این علائم را دیدید، بهتر است به دندانپزشک مراجعه کنید.


توجه به درمان ترک‌های دندانی بسیار با اهمیت است زیرا می‌تواند منجر به صدمه به عصب دندان و در نهایت ریشه یا استخوان شود. دیده شده است که گاهی این ترک‌ها منجر به کشیدن دندان هم می‌شود، دندان‌هایی که دچار ترک یا شکستگی می‌شوند، می‌تواند به شکل‌های مختلف درمان شوند. برای ترک‌های ساده می‌توان از رزین‌های مخصوص برای پر کردن آن و ایجاد یکپارچگی استفاده کرد؛ در بعضی نیز می‌توان ترک را به وسیله پر کردگی همرنگ ترمیم می‌کنند، استفاده از ونیر لامینت و روکش‌های چینی از روش‌های دیگر برطرف کردن ترک‌ها و شکستگی‌های دندانی است.

این ترک ‌ها اگر درمان نشوند، می‌توانند منجر به جدا شدن دندان از هم و شکستگی کامل شوند که گاهی اوقات این شکستگی تا ریشه دندان نیز ادامه می‌یابد اما دندان‌هایی که دچار ترک شده و درمان شده‌اند می‌توانند برای سال‌های طولانی مورد استفاده قرار گیرند، علاوه بر اینکه با درمان چنین دندان‌هایی بهبود قابل ملاحظه‌ای در ظاهر آنها به وجود می‌آید و دیگر اثری از لک‌ها باقی نمی‌ماند.


توصیف چهره شما از زبان دندان ها

آیا می‌دانستید شکل دندان‌هایتان می‌تواند چه تاثیری روی چهره شما داشته باشد و چه حسی به اطرافیان شما القا کند؟

دندان‌های گرد: چنین دندان‌هایی ظاهر را کاملا زنانه می‌کند و بعضی از دندانپزشک‌های زیبایی برای اینکه حالت لبخند بیمارشان را اصلاح کنند و به لبخند او حالتی زنانه دهند، دندان‌ها را چنین شکل می‌دهند.

دندان‌های نوک تیز: اینکه این دندان‌ها در کجای دهان واقع شده‌ باشد، بسیار مهم است، چنین دندان‌هایی می‌تواند چهره شما را پرخاشگر نشان دهد، البته اگر دندان نیش دارای نوک کمی تیز باشد، چهره زیبا تر می‌شود چون این دندان در شکل کلی دندان‌ها نقشی مهم دارد و می‌تواند به بهبود حالت دهان کمک کند.

دندان‌های کوچک: وقتی دندان‌ها خیلی کوچک باشند، فرد هیچ وقت نمی‌تواند یک لبخند زیبا و بزرگ داشته‌باشد حتی اگر از ته دل بخندد باز هم دندان‌های او جلوه‌ای نخواهند داشت. دندان‌های کوچک یا ناهماهنگ به فرد چهره بدون اعتماد به نفس و ترسو را داده و علاوه بر اینها سن را نیز بیشتر نشان می‌دهد.
تاثیر لب ها بر چهره زیبا و لبخند شما

دندان‌ها یک شالوده مهم برای قسمت پایینی صورت هستند، اگر دندان‌ها خیلی کوتاه باشند، قسمت پایینی صورت به سمت داخل متمایل می‌شود چون شالوده و تکیه‌گاهی ندارد، علاوه بر اینها گوشه لب‌ ها حالت افتادگی پیدا می‌کند و لب‌ ها دیگر اندازه واقعی خود را نشان نمی‌دهند و انگار حجم خود را از دست داده‌اند و در نهایت استخوان چانه حالت افتادگی پیدا می‌کند.

پیشگیری از این امر

به طور دوره‌ای از دندانپزشک‌تان وقت بگیرید تا او حالت دندان‌ها را متناسب نگه دارد، وقتی دندانی را از دست بدهید، بافت آن منطقه تکیه‌گاه خود را از دست می‌دهد و حالت افتادگی پیدا می‌کند و حالت چهره را پیر می‌کند. وقتی ما پیر می‌شویم بافت‌های صورت حالت شلی و افتادگی پیدا می‌کند و تنها یک متخصص زیبایی می‌تواند ساختار صورت را دوباره احیا کند.
با روکش، ونیرها و مواد مخصوص شکل دندان را از جلو و عقب اصلاح می‌کنند همچنین حالت استخوان چانه را نیز به شکل متعادل و مناسب برمی‌گردانند، سعی می‌کنند حالت قرینه صورت را بازگردانند و حجم از دست رفته لب‌ها را دوباره نمایان سازند. بعضی پزشکان نیز ارتفاع دندان‌های جلویی را با روکش زیاد می‌کنند تا حالت لب‌ها خود را بهتر نشان دهد.

وقتی حالت دندان‌ها اصلاح شود، دیگر لبخندتان را مهار نخواهید کرد در نتیجه زیبایی لبخند بیشتر خود را نشان خواهد داد، از طرف دیگر خطوط ریز اطراف دهان کمتر می‌شوند و لب‌ها نیز برجسته و بزرگ‌تر جلوه می‌کنند. برای دندان‌های این بیمار از ونیر استفاده شده‌است و همین کار چهره را به طور کلی جوان کرده‌است.

کوچک شدن دندان ها نشانه پیری

افرادی که عادت به دندان‌قروچه و فشار دادن دندان‌هایشان روی هم دارند، معمولا سطح دندان‌هایشان بیشتر تحلیل می‌رود، وقتی سطح دندان‌ها ساییده و کوتاه‌تر می‌شود، فک پایینی به فک بالایی نزدیکتر شده و در نتیجه صورت کوتاه‌تر به نظر می‌رسد.

اگر بیشتر اوقات به طور ناخودآگاه دندان‌هایتان را به هم می‌سایید یا همان دندان قروچه می‌کنید، بهتر است از دندانپزشک خود بخواهید که پلاک‌های محافظ دندان‌ ( نایت گارد ) برای شما تجویز کند تا شب‌ها آنها را در دهان بگذارید تا این عادت از سرتان بیرون برود.

بهترین راه استفاده از ونیر و روکش‌ است تا اندازه دندان‌ها و دوباره همان ارتفاع قبلی تنظیم شود، در واقع این دندان‌ها چارچوب‌های صورت هستند که با اصلاح شدن‌شان چهره خیلی جوان‌تر می‌شود.

وقتی قد دندان‌ها اصلاح و اندازه‌شان بلند شود، صورت حجم بیشتری می‌گیرد و در نتیجه چروک‌ها کمتر خود را نشان می‌دهند، این حالت‌ها می‌تواند سال‌ها از سن شما کم کند.

منبع مجله دندانپزشكىانجام درمانهاى زيباىى دندان چقدر ضرورت دارد؟اغلب متقاضیان انجام درمان های زیبایی دندان زنان هستند که این مسئله بیشتر جنبه روانی برای آن ها دارد.به گزارش خبرنگار ماهنامه ؛ علی یزدانی عضو دندانپزشک هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ ؛ با اشاره به این که انجام درمان های زیبایی نوعی ضرورت محسوب می شود ؛ گفت : برخی از افراد بر اثر نواقص مادرزادی یا حوادثی که برای آن ها بوجود آمده طی گذشت زمان با مشکلاتی مواجه می شوند که ضرورت دارد این نوع درمان ها را انجام دهند.

وی افزود : مهمترین مسئله ای که سبب می شود افراد به این نوع درمان ها روی بیاورند افزایش اعتماد به نفس و حضور در اجتماع بدون ترس از داشتن دندانهایی زشت و نامرتب است.

وی با اشاره به این که بالغ بر ۹۰ درصد مراجعان درمان های زیبایی دندان را زنان تشکیل می دهند ادامه داد : برخی از افراد هم ممکن است نیازی به درمان های زیبایی نداشته باشند و صرفا برای تنوع و سلیقه شخصی خود اقدام به انجام این کار می کنند اما در حالت کلی این نوع درمان ها برای رفع نواقص دندان هاست که انجام آن ضرورت دارد.

این متخصص دندانپزشکی ترمیمی با اشاره به این که انجام درمان های زیبایی مهارت خاصی لازم دارد بیان داشت: دندانپزشکان باید این مسئله را همواره مد نظر داشته باشند که بیمار با چه هدفی این کار را انجام می دهد و طوری درمان را پیش ببرند که ایده آل مریض باشد و در مرحله آخر به مسئله مالی این نوع درمان ها فکر کنند.

یزدانی با تاکید بر این که نباید کار های زیبایی دندان را طوری انجام داد که نهایتا موجب نارضایتی مریض شود تصریح کرد : زمانی که یک دندانپزشک بر بالین بیمار برای انجام هر نوع اقدام درمانی از جمله انجام کارهای زیبایی می رود نباید درمانی را روی بیمار انجام دهد که خود راضی نیست برای عزیزانش انجام شود زیرا دیگر نمی توان اسم او را دندانپزشک نهاد بلکه یک تاجر است که صرفا مسائل مادی برای او مهم است نه رضایت بیمار.

به گفته وی انجام درمان های زیبایی دندان برای زنان به دلیل مسائل روانی و اجتماعی از جمله ازدواج و حضور در اجتماع با اعتماد به نفس بالا امری ضروری است و داشتن دندان های سالم و زیبا حق طبیعی هر انسان است؛ اما باید طوری این درمان ها انجام شود که خدای ناکرده نارضایتی بیمار را بدنبال نداشته و به گونه ای نباشد که اگر آسیبی به دندان وارد شده غیرقابل برگشت باشد.منبع خبرنگاران جوان
ادعاى تازه انجمن دندانپزشكان انگليس درباره نخ دندانانجمن دندانپزشکی انگلیس اعلام کرد: استفاده از نخ دندان تاثیری بر سلامت دندان‌ها ندارد و حتی می‌تواند اتلاف وقت باشد.

به گزارش خبرنگار ماهنامه : بر اساس مطالعه جدید این انجمن اختصاص پنج دقیقه در روز به استفاده از نخ دندان فایده‌ای ندارد یا تاثیر آن بسیار ناچیز است چرا که شواهد مستندی مبنی بر تاثیرگذاری این شیوه وجود ندارد و هم‌اکنون در آمریکا توصیه‌های پزشکی برای استفاده از نخ دندان از دستورالعمل‌های رسمی بهداشتی حذف شده است.

به گفته متخصصان این انجمن، مطالعات مربوط به کارآیی نخ دندان قابل اعتماد نیستند چون برخی از آنها تنها برای مدت دو هفته انجام گرفته و در این مدت کوتاه، پوسیدگی دندان یا بیماری‌های دهان کمتر احتمال دارد، رخ دهد.

پرفسور “دامئین والمسلی” از انجمن دندان‌پزشکی انگلیس گفت: استفاده از نخ دندان کمترین تاثیر را دارد. همچنین برای پاکسازی نواحی بین دندانی استفاده از مسواک بین دندانی مفیدتر است. با این حال استفاده از نخ دندان سودمند نیست مگر در شرایطی که فاصله بین دندان‌ها به حدی کم و چسبیده به هم باشد که استفاده از مسواک بین دندانی امکان‌پذیر نباشد.

به گزارش روزنامه ایندیپندنت، به گفته والمسلی بهترین روش برای کاهش خطر پوسیدگی دندان و بیماری‌های لثه، مسواک کردن دندان‌ها دو بار در روز با خمیر دندان‌های حاوی فلوراید و مراجعه منظم به دندانپزشک است. همچنین ضروری است از مصرف مواد قندی تا حد لازم خودداری شود.

منبع ایسناافزایش طول تاج کلینیکی (Crown Lengthening)


یکى از کارهاى مهم پریودنتولوژى، بوجود آوردن بسترى مناسب جهت ایجاد ساپورت استخوانى و دیزاین لثه براى انجام درمان‌هاى پروتزى می‌باشد. افزایش طول تاج کلینیکى فرآیندیست پرودنتال وقتى بخواهیم با رعایت فضاى بیولوژیکى تاج دندان را آزاد کنیم. این عمل اغلب جهت اصلاح لثه اضافى، لبخند ژینژیوالى و افزایش retention براى درمان‌هاى restrorative ضرورى می‌باشد. ما در این مقاله یک مورد اکستروژن آرام ایجاد شده در اثر سایش شدید را معرفى خواهیم کرد. در این بیمار ابتدا افزایش طول تاج کلینیکى و در نهایت بازسازى کامل فک بالا صورت گرفته است. هدف از این مقاله بررسى ارتباط بین پریودنتیست و پروستودنتیست جهت بدست آوردن استتیک وریتنشن مناسب براى ساخت رستوریشنهاى دندانى همراه با حفظ سلامت پرودنتال می‌باشد.


معرفى کیس
بیمار مردیست روس، سفیدپوست و سى و سه ساله. در ابتدا جهت بررسى کامل دندان‌ها به مطب مراجعه کرده، در معاینات کلینیکى سایش شدید اکلوزالى قابل مشاهده بود. سابقه پزشکى بیمار حاکى از نوعى پرخورى و ریفلاکس معده اى-حلقى است و این ریفلاکس با دندان قروچه (bruxism) همراه شده و باعث ایجاد سایش در دندانها گشته است. این نوع سایش در اغلب موارد در قسمت لینگو انسیزال دندان‌هاى غدامى گزارش مى شود. تضعیف ساختار دندانى در اثر اسید ناشى از ریفلاکس معده همراه با سایش ایجاد شده در اثر دندان قروچه باعث ایجاد سایش اکلوزالى شدید و جدى در بیمار شده که در نهایت به از دست دادن ابعاد ورتیکال و اکسترود دندان‌هاى قدامى بیمار ختم شده است.


سابقه پزشکی بیمار نشان دهنده تغذیه نامناسب میباشد. بیمار در تمامی اوقات از یک پروتز snap on جهت بهبود استتیک لبخند و افزایش ابعاد ورتیکالى و برقراری اکلوژن بر روی دندانهای فک بالا استفاده می نموده.
بهداشت بیمار مناسب بوده، دندانها را سه بار در روز مسواک میزده و یک بار هم از نخ دندان استفاده میکرده. طرح درمان مقدماتى بیمار تعیین شد، پروستودنتىست پیشنهاد اصلاح کامل قوس سوپریور با استفاده از رستوریشنهاى ثابت جهت جلوگیرى از سایش دندانها و همچنین برقرارى اکلوژن مناسب و در نهایت دستیابى به استتیک مناسب براى بیمار داد. با توجه به سایش شدید و نامتقارن بودن لبه هاى مارجین ژینژیوالى، پیشنهاد شد جراحى جهت افزایش ریتنشن دندانها و تصحیح لبه مارجینال جهت استتیک صورت گیرد. در نهایت بیماربراى معاینه و ارزیابى پریودنتال به یک پریودنتیست معرفی شد.

لازم به ذکر است در طرح درمان، براى بیمار نیاز به روکش براى دندانهاى خلفى پایین نیز در نظر گرفته شده بود.

معاینات پریودنتال
در معاینات هیچ مشکل جدى از لحاظ پریودنتال مشاهده نشد، طول تاج کلینیکی دندانها زیادى کوتاه است و همین مسئله باعث زشت شدن لبخند بیمار شده است. در گزارش رادیولوژى تحلیل ریشه در بسیارى از دندانها مشاهده گردید که علت آن شناسایى نشد، در نهایت تصمیم بر این شد که بیمار crown lengthening گردد و از طریق یک فلپ اپیکالى resection استخوان انجام شود.


طرح درمان نهایى به بیمار ارائه گردید و اجراى آن مشروط بر کنترل پرخورى و درمان ریفلاکس معده توسط پزشک متخصص شد. با چراغ سبز پزشک متخصص گوارش جهت کنترل بیمار، دندانپزشک ترمیمى یک گاید جراحى براى پریودنتیست درست کرد. این گاید وسیله مهمى است که خط خاتمه مارجینال نهایى را بر روى بافت کنونى به ما نشان میدهد و همچنین میتواند الگوى مناسبى براى برداشتن استخوان در طول جراحى اوستئوکتومی باشد. به صورتى که در نهایت یک ساختار متوازن و همگون ژینژیوالى و همچنین ساختار مناسبى براى افزایش ریتنشن تاجها بدست آید.


پروسه جراحى
قبل از جراحى، بیمار دهان خود را با کلرو هگزیدین %0.12 شستشو داده و منطقه مورد نظر با لیدوکایین %2 و آدرنالین 1:100000 بى حس شد. چون باند کراتنیزه لثه پهن بود، گاید جراحى جهت ژینژیوکتومى مورب داخلى استفاده شد. زمانی که فلپ زده شد از همان گاید براى تشخیص میزان اوستئوکتومى لازم براى ایجاد فضاى بیولوژیک مناسب استفاده گردید. حدود 3mm استخوان اضافى از لبه گاید جراحى برداشته شد، برای ایجاد فضاى بیولوژیک نرمال، اوستئوکتومى و اوستئوپلاستى روى تمام دندانهاى ماکسیلا از 16 تا 26 انجام شد. (در باکال و لینگوال همه دندانها). crown lengthening در پالاتال براى افزایش ساختار دندانى و در نتیجه افزایش ریتنشن مناسب صورت گرفت. این کار در باکال دو هدف داشت یکى افزایش ریتنشن دندانها و دیگرى اصلاح استتیک بیمار. در شرایطى که ریتنشن بیمار کافیست و تنها هدف استتیک و فرم لبخند است، crown lengthening میتواند فقط در باکال انجام شود. لبه فلپ سر جاى خود قرار گرفت و در سطح طراحى شده مورد نظر بوسیله بخیه Vicryl 40 بخیه شد.

پروسه بعد از جراحى
به بیمار دستور استفاده از دهان شویه کلروهگزیدین %0.12 (15 ml x 30 s BID) و ایبوپروفن 600 mg(I c QID prn) و percocet 5 mg 12 co( QID prn) داده شد. ده روز بعد از جراحى در اولین ویزیت بخیه ها کشیده شد. یک رستوریشن موقتی چهار هفته بعد از جراحی روى دندانها قرار گرفت و چهار ماه بعد دوباره با رستوریشنهاى موقت دیگرى تجدید شد. آماده سازى و قالب گیرى نهایى بعد از یک دوره طول درمان ٦ ماهه انجام شد. براى بیمار یک نایت گارد هم ساخته شد تا از آسیبهاى ایجاد شده به واسطه bruxism جلوگیرى شود.


Indication
اندیکاسیونهاى متعددى جهت طولانى کردن طول تاج کلینیکى وجود دارد.
• پوسیدگى و یا فرکچر subgingival
• ارتفاع تاج کلینیکى نامناسب
• ارتفاع ژینژیوالى نامتقارن و نازیبا

موارد عدم تجویز
• مشاهده وضعیت نامناسب تاج و ریشه در عکسهای رادیولوژى
• مشاهده فورکیشن بیرون زده دندانها

میزان فضای بیولوژیک همان موضوعی است که افزایش طول تاج کلینیکی را هدایت میکند. این فضا شامل دایمنشن فیزیکال بافتهای نرم متصل به دندان در بالای استخوان الوئولار است. بطور متوسط فضای بیولوژیک شامل 0.97mm اپیتلیوم جانکشنال، 1.07mm اتچ پیوندی (conjonctive) و 0.69mm سالکوس میباشد. در واقع کل فضاى بیولوژیک حدودا 3mm میباشد. زمانى که لبه مارجین تاج، فضای بیولوژیک را رعایت نمیکند، التهاب ژینژیوالى مزمن ایجاد میشود، لثه ظاهرى آبى پیدا میکند و به راحتی خون می‌آید. در صورتى که بیمار بایوتیپ پهن داشته باشد، التهاب مزمن میتواند منشأ ظهور پاکت و از بین رفتن اتچ کلینیکال گردد. در صورتى که بیمار بایوتیپ نازک داشته باشد تحلیل کلینیکال مشخصى در ناحیه کورتیکال و اینترپروکسیمال ایجاد میشود. این حالت تحلیل ژینژیوالی را به دنبال خواهد داشت. تحلیل ژینژیوالى برلبه مارجینال تاج اثر گذاشته و زیبایی آن ناحیه را تحت الشعاع قرار میدهد.

بایوتیپ ها
پس از اقدامات انجام شده، بهبود کامل شامل منطقه جراحى و فضاى بیولوژیک و عمق سالکوس میشود. زمان بهبود بافت پریودنتال متفاوت است. بایوتیپ ژینژیوال یک فاکتور کلیدى براى سنجش این موضوع میباشد. بطور کلى یک دوره انتظار ٦ تا ٨ هفته اى برای آماده سازى جهت انجام اقدامات بعدی برای ناحیه posterior مناسب به نظر مى‌آید، همین زمان در محدوده استتیک براى بیمارانی که بایوتیپ پهن دارند، در نظر گرفته میشود. از طرفى بیمارانى که بایوتیپ ژینژیوالى پهن دارند، معمولا دچار نوعی rebound ژینژیوالى میشوند. یعنی یک لثه اضافی که به دنبال جراحی ایجاد میشود و این مسئله نیز خود موضوع یک جراح دیگر میباشد.
در بیمارانی که بایوتیپ نازک دارند، هدف نوعى recession (تحلیل) ژینژیوالى پس از جراحى قرار میگیرند.

به دلیل اینکه ابعاد ورتیکالی فضاى بیولوژیک و شکل گیرى کامل آن حدود ٦ ماه پس از جراحى صورت میگیرد، یک دوره ٥ تا ٦ ماهه قبل از قرارگیرى رستوریشن نهایى بخصوص در منطقه استتیک مورد نیاز است. پس قبل از انجام هرگونه جراحى از نوع ایجاد فلپ، باید تمام عواقب این کار در نظر گرفته شود.

موارد عدم تجویز
با وجود اینکه بایوتیپ نازک هـیچ ممنوعیتى براى crown lengthening ندارد، اما یک سرى ملاحظات خاص باید در نظر گرفته شود. در ابتدا باید از قرار دادن preparation مارجینال در موقعیت بیش از حد subgingival خوددارى کرد. قالب گیرى هم باید در محدوده لبه ژینژیوال صورت گیرد. بر اساس تجربه متخصصین از روشهاى قالبگیرى که باعث فشار بر روی بافت ژینژیوال میشود نباید استفاده کرد و بهتر است از نخهای زیر لثه ساده و به صورت تکى به جاى دوبل استفاده نمود. درمجموع استفاده از تکنیکهاى قالبگیرى atraumatique توصیه میشود.

در بیمارانی که بایوتیپ پهن دارند، چهار هفته پس از جراحى crown lengtheni میتوان رستوریشن موقتی را تا لبه ژینژیوالى بدست آمده ادامه داد. این کار باعث کاهش امکان پیدایش rebound ژینژیوالى شده و نیاز به اصلاح و جراحى مجدد را برطرف میکند. باید حداقل یک دوره درمان ٦ الی ٨ هفته ای جهت بهبود بافت ژینژیوال قبل از قالب گیرى نهایی داشته باشیم. در این بیمار با توجه به بایوتیپ پهن و ریسک کاهش یافته تحلیل لثه، جراح در اوستئوکتومی باکال خشونت بیشترى به خرج داد.نتیجه گیرى
افزایش طول تاج کلینیکى براى بیمارانى با دندانهاى بیش از حد کوتاه، آسیب دیده و لبخندى ژینژیوالى بهترین انتخاب است. لبخند بیمار باید به صورتى دقیق مورد برسى قرار گیرد تا بهترین طرح درمان در نظر گرفته شود. در واقع بزرگترین چالش همین طرح درمان است. بر اساس موقعیت کلینیکى دندان، دندانپزشک میبایست تمام موارد تجویز و عدم تجویز را بررسى کند تا بهترین نتیجه از این درمان حاصل شود.

Christian Delnour, B. Sc., DMD, M. Sc., parodontiste
Andrea Hsu, DMD, M. Sc., FRCD(C), parodontist

مترجمین: علیرضا حافظ القرآنى؛ تکنسین پروتزهاى دندانى از دانشگاه شهید بهشتى
نفیسه مشهدى

نمونه‌خوانی و تنظیم فرمت: هوشنگ سعیدنیامنابع

Gargiulo,A., Wentz, F., Orban, B. Dimension and relations of the dentogingival junction in humans. J Periodontol 1961; 32 : 261-267
Padbury,A. Jr,eber, R., Wang,H.L. Interactions between the gingiva and marjin of restorations. J Cline periodontol 2003;30(5):379-85
Deas,D.E.,Moritz,A.J.,Mcdonnell,H.T.,powell,C.A.,Mealey,B.L.Osseous surgery for crown lenghtening:A 6-month clinical study.j Periodontol 2004;1288-1294
Learning S.K, Waldrop, T.C.,Gunsolley, J.C., Surgical crown lengthening Evaluation of the biological width. J Periodontol 2003; 74 (4): 468-74
Shobha, K, S., Mahantesha, Seshan, H Kranti, K. Clinical evaluation of the biological width following surgical crown-lengthening procedure: A prospective study. J Indian Soc Periodontol 2010; 14 : 160-167
Donovan, T. E.,Cho, G. C. Predictable aesthetics with metal-ceramic and all-ceramic crowns: The critical importance of soft-tissue management. Periodontol 2000 2001; 27 : 121-30حد اقل سن براى كاشت ايمپلنت


کسانی که می خواهند ایمپلنت انجام دهند باید سن رشدشان کامل شده باشد در افرادی که زیر ۱۸ سال هستند به دلیل این که استخوان آن ها هنوز درحال رشد است نمی توان از ایمپلنت استفاده کرد در غیر این صورت در اثر رشد استخوان فک در دندان های مجاور بعد از مدتی ناهماهنگی بین دندان ها ایجاد می شود. بنابراین برای انجام ایمپلنت باید سن رشد تمام شده باشد، بعد از آن دیگر محدودیت سنی وجود ندارد و افراد با سنین بسیار بالا هم می توانند در صورت داشتن شرایط بدنی مناسب از ایمپلنت استفاده کنند. به هرحال دندان پزشک با انجام معاینات لازم و ارزیابی وضعیت سلامت جسمی بیمار عمل کاشت دندان را انجام می دهد.
www.hafezlab.comنظرات شما برای ما ارزشمند است:  ثبت نظر

  1        2        3      


پرینت شده از سایت www.hafezlab.com در تاریخ 1397/2/2